Proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2022/2023 dla klubów III ligi grupa IV

Organem prowadzącym proces licencyjny w wymienionym sezonie jest Małopolski Związek Piłki Nożnej.
Obowiązują "Przepisy licencyjne dla klubów III ligi na sezon 2022/2023", zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 kwietnia 2022 r. Przepisy licencyjne wraz z załącznikami są dołączone poniżej.
Kluby III ligi wnioski licencyjne wraz z załacznikami i opłatą administracyjną w wysokości 500 zł (wpłata na konto Małopolskiego ZPN), składają do 20 maja 2022 r.

  Uchwała Licencyjna 2022/2023   TUTAJ

11.1. Formularze
11.1.1. Wniosek o przyznanie licencji dla klubu TUTAJ
11.1.2. Ustanowienie pełnomocnika klubu ds. procedury licencyjnej TUTAJ
11.2. Oświadczenia 
11.2.1. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryteriów prawnych TUTAJ
11.2.2. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium sportowego TUTAJ
11.2.3. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium infrastrukturalnego TUTAJ
11.2.3a. Informacja dotycząca obiektu sportowego TUTAJ
11.2.4. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium dotyczącego personelu TUTAJ
11.2.5. Oświadczenia dotyczące wypełnienia kryterium finansowego TUTAJ
11.4. Inne dokumenty  
11.4.1. Wzór protokołu weryfikacji obiektu TUTAJ
11.4.2. Wzór umowy z klubem młodzieżowym TUTAJ

=================================================

W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą do MZPN w terminie:
a) do 15 czerwca 2022 r. 
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2022/2023 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 czerwca 2022 r. beniaminkowie (zalecamy wcześniejsze przygotowanie dokumentów)

V liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą do MZPN w terminie:
a) do 15 czerwca 2022 r. 
V liga otrzymuje licencje na dwa sezony 2022/2023 i 2023/2024 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 czerwca 2022 r. beniaminkowie

Kluby awansujące do klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na sezon rozgrywkowy 2022/2023

Informacji udzielają członkowie komisji – telefony PONIŻEJ

=======================================================================

  UCHWAŁY licencyjne PZPN                              

* Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia "Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne". Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Załącznik MZPN do przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych
na sezon 2022/2023 i następne TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2 TUTAJ
Załącznik nr 3 TUTAJ
Załącznik nr 4 TUTAJ
Załącznik nr 5 TUTAJ
Załącznik nr 6 TUTAJ
Załącznik nr 7 TUTAJ
Załącznik nr 8 TUTAJ

=======================================================================

* Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

  1. w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2019/2020 i następne

    Załączniki dla klubów młodzieżowych

  SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej od 7.07.2021  

1. Jan Popiołek (Kraków) 501 770 805 - przewodniczący
2. Stanisław Strug (Podokręg Limanowa) - wiceprzewodniczący 501 964 717
3. Joanna Ściepura (Podokręg Olkusz) - sekretarz 510 079 703
4. Jerzy Dudek (Podokręg Oświęcim) 606 612 492
5. Tomasz Dudek (Kraków) 602 516 495
6. Mariusz Gajewski (Kraków) 792 101 279
7. Maciej Górka (Podokręg Myślenice) 694 685 734
8. Bogusław Górnik (Podokręg Podhalański) 605 101 184
9. Bogusław Klimek (Podokręg Nowy Sącz) 604 267 638
10. Andrzej Kowal (Podokręg Chrzanów) 660 243 422
11. Ryszard Łoś (Podokręg Żabno) 664 429 200
12. Andrzej Maślanka (Podokręg Brzesko) 518 985 119, 501 518 612
13. Andrzej Strumiński (Podokręg Wieliczka) 603 693 402
14. Adam Niedziela (Podokręg Gorlice) 660 398 736
15. Henryk Sochacki (Podokręg Wadowice) 533 024 700
16. Rafał Sysło (Podokręg Tarnów) 507 856 644
17. Kazimierz Wójcik (Podokręg Bochnia) 880 987 890

Członkowie Komisji Licencyjnej odpowiedzialni za poszczególne Podokręgi 2022/2023:

Tomasz Dudek, tel. 602 516 495
- IV liga zachodnia, klasa okręgowa Kraków 2, samodzielne kluby młodzieżowe z terenu m. Kraków

Joanna Ściepura, tel. 510 079 703
- kluby z terenu PPN Olkusz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z terenu PPN Olkusz

Rafał Sysło, tel. 507 856 644
- kluby z terenu PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów 

Andrzej Maślanka, tel. 518 985 119
- kluby z terenu PPN Brzesko, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Brzesko

Stanisław Strug, tel. 501 964 717
- kluby z terenu PPN Limanowa, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Limanowa 

Bogusław Klimek, tel. 604 267 638
- IV liga wschodnia, kluby z terenu PPN Nowy Sącz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Nowy Sącz

Maciej Górka, tel. 694 685 734
- kluby z terenu PPN Myślenice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Myślenice

Henryk Sochacki, tel. 533 024 700
- kluby z terenu PPN Wadowice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Wadowice

Andrzej Strumiński, tel. 603 693 402
- kluby z terenu PPN Wieliczka wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Wieliczka

Mariusz Gajewski, tel. 792 101 279
- kluby klasy A i B z terenu m. Krakowa

Jerzy Dudek, tel. 606 612 492
kluby z terenu PPN Oświęcim, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Oświęcim

Bogusław Górnik, tel. 605 101 184
kluby z terenu PPN Nowy Targ, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Nowy Targ

Andrzej Kowal, tel. 660 243 422
kluby z terenu PPN Chrzanów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Chrzanów

Ryszard Łoś, tel. 664 429 200
kluby z terenu PPN Żabno, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Żabno

Adam Niedziela, tel. 660 398 736
kluby z terenu PPN Gorlice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Gorlice

Kazimierz Wójcik, tel. 880 987 890
kluby z terenu PPN Bochnia, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Bochnia

Odbiory boisk i infrastruktury sportowej w sezonie 2022/2023
Odbioru obiektu piłkarskiego muszą dokonać kluby występujące w rozgrywkach nowej IV i V ligi. Odbioru boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w IV lidze dokonuje przedstawiciel Komisji Licencyjnej oraz Wydziału Gier MZPN.
W pozostałych klubach obowiązkowej weryfikacji podlegają obiekty, w których w poprzednim procesie licencyjnym stwierdzono usterki oraz obiekty klubów awansujących z klasy niższej do wyższej. W pozostałych przypadkach - zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN - o odbiorze boiska decydują władze Podokręgu w porozumieniu z przedstawicielem Komisji Licencyjnej.

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2022/2023:

1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej
2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
3. Wnieść opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
- kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodu wpłaty.
* IV i V liga – 400 zł (na jeden sezon)
* Klasa okręgowa - 350 zł (na dwa sezony)
* Klasa A, B, C - po 300 zł (na dwa sezony)
* Samodzielne kluby młodzieżowe - 250 zł (na dwa sezony)
4. Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji z wytycznymi w uchwałach.
5. Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

UWAGA!!!
W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.

   Uchwały, informacje, załączniki                         

Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
* Uchwała  TUTAJ

* WNIOSEK do Zespółu ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich MZPN TUTAJ
Uchwała nr 47/Z/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych TUTAJ

Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity) 
* Uchwała TUTAJ

* Protokół odbioru boiska TUTAJ
* Oświadczenie klubu przy odbiorze boiska TUTAJ