Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Prezes zarządu
Ryszard Kołtun

Wiceprezes ds. organizacyjnych - Jerzy Nagawiecki
Wiceprezes ds. sportowych - Zdzisław Kapka
Wiceprezes ds. prawnych - Bartosz Ryt
Wiceprezes ds. Podokręgów - Jan Kowalczyk

Prezydium

Paweł Cieślicki, Ewa Gajewska, Artur Główczyk, Zdzisław Kapka, Jan Kowalczyk, Jerzy Nagawiecki, Bartosz Ryt, Krzysztof Szopa, Henryk Sochacki, Andrzej Strumiński, Kazimierz Śliwiński, Jakub Ślusarski

Członkowie zarządu

Zbigniew Augustyn, Tomasz Bałdys, Wiesław Bobowski, Józef Cichoń, Paweł Cieślicki, Jerzy Dudek, Marian Fido, Ewa Gajewska, Jan Gluc, Artur Główczyk, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Maciej Górka, Zdzisław Kapka, Krzysztof Kołaczyk, Jan Kowalczyk, Zbigniew Koźmiński, Michał Królikowski, Łukasz Krupa, Mariusz Krupa, Zbigniew Krzysztyniak, Jerzy Nagawiecki, Mirosław Nieć, Marian Pamuła, Bartosz Ryt, Henryk Sochacki, Stanisław Strug, Andrzej Strumiński, Andrzej Szmyt, Krzysztof Szopa, Bolesław Ściepura, Kazimierz Śliwiński, Jakub Ślusarski, Andrzej Turecki, Piotr Zawodny

Dyrektor Biura Zarządu MZPN: Ewa Gajewska