Kolegium Sędziów

Przewodniczący Zarządu
Jakub Ślusarski 

Zarząd:
Tomasz Musiał (wiceprzewodniczący), Grzegorz Jabłoński (wiceprzewodniczący), Sebastian Mucha (wiceprzewodniczący), Piotr Musialik (wiceprzewodniczący), Marek Brańka, Stanisław Brożek, Paweł Płoskonka

Sekretarz Zarządu:
Joanna Ściepura