SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU SZKOLENIA MZPN nr 2 

1. Edukacja trenerów w II kwartale 2022 r.
2. Reorganizacja rozgrywek U-19, U-17 i U-15 oraz zasady gry młodzieżowców w ligach seniorskich od sezonu 2022/2023
3. Wydarzenia – Byliśmy tam…
4. Plany Wydziału Szkolenia MZPN na II półrocze 2022

Prezentacja serwisu - kliknij TUTAJ

  SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU SZKOLENIA MZPN nr 1 

1. Program "RESPECT"
2. Organizacja rozgrywek dzieci w MZPN - wiosna 2022
3. Plany organizacyjno-sportowe reprezentacji MZPN - wiosna 2022
4. Edukacja trenerów w 2022 r.

Prezentacja serwisu - kliknij TUTAJ.

---------------------------------------------------------------------

Plan reprezentacji MZPN wiosna 2022 i zgrupowania letnie

Plan konsultacji, meczów i zgrupowań do 15 sierpnia 2022 dla kadr wojewódzkich MZPN ustalony przez trenera koordynatora i skonsultowany z trenerami kadr poszczególnych roczników.

U-14 (2008) chłopcy
01.03.2022 - konsultacja
22.03.2022 - konsultacja
12.04.2022 - konsultacja
26.04.2022 - Opolski ZPN- MZPN
30.04-06.05.2022 - zgrupowanie
11.05.2022 - MZPN - Śląski ZPN
31.05.2022 - Podkarpacki ZPN - MZPN
14-16.06.2022 - turniej
24-29.06.2022 - zgrupowanie
29.06-05.07.2022 - finały OOM

U-13 (2009) chłopcy
05/06.02.202 - turniej
16.03.2022 - konsultacja
13.04.2022 - konsultacja
26.04.2022 - Opolski ZPN - MZPN
30.04-06.05.2022 - zgrupowanie
11.05.2022 - MZPN - Śląski ZPN
31.05.2022 - Podkarpacki ZPN - MZPN
25-30.06.2022 - zgrupowanie
01-10.07.2022 - turniej im.K Górskiego
23-31.07.2022 - zgrupowanie

U-12 (2010) chłopcy
03.03.2022 - konsultacja
21.04.2022 - konsultacja
06-08.05.2022 - turniej
18.05.2022 - konsultacja, mecz
08.06.2021 - konsultacja, mecz
23-31.07.2022 - zgrupowanie

U-15 (2007/2008) kobiety
25-28.03.2022 - zgrupowanie
13.04.2022 - konsultacja
02-08.05.2022 - zgrupowanie + turniej
15-19.06.2022 - zgrupowanie + turniej
25-30.06.2022 - zgrupowanie
30.06-06.07.2022 - finały OOM
01-08.08.2022 - zgrupowanie (2008/2009)

U-13 (2009/2010) kobiety
16.03.2022 - konsultacja
09-14-04.2022 - zgrupowanie
25.05.2022 - konsultacja
15-19.06.2022 - zgrupowanie

Przyznawanie i przedłużanie licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B

Wydział Szkolenia Małopolskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej aplikowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po wcześniejszym zalogowaniu się na portalu PZPN24 i utworzeniu własnego profilu trenera.
Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.
1. Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pl i dokonaj rejestracji (film instruktażowy)
2. Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach)
3. W zakładce „wydarzenia” (na czerwonym pasku u góry strony) wybieramy „kursy, licencje, konferencje”
4. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Małopolski ZPN, a następnie klikamy „wyszukaj”
5. Po wyświetleniu wyszukanej komisji, po prawej stronie ekranu klikamy „aplikuj” (wyświetli się nowe okno)
6. Dodajemy wymagane dokumenty tj.: skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania/,skany certyfikatów, kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Małopolskiego ZPN (wpisac numer konta)
7. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.
8. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy
9. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)
10. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisje ds. Licencjonowania Trenerów WZPN.

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
• Licencja GRASSROOTS C (150 zł na 3 lata)
• Licencja UEFA B (300 zł na 3 lata)
Zamiana uprawnień trenerskich PZPN B i PZPN A 9 tryb komisji nadzwyczajnej - darmowo

UWAGA!!!!! Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji.
Otrzymanie licencji jest uzależnione od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach; w sumie trzeba posiadać 15 godzin za lata 2019-2021.
Zapytania i kontakt w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr IV/ 63 z dnia 20.04.2017 r.).
(18.10.2021 r.)

Wymiana uprawnień trenerskich

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje. 

Trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.

Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu PZPN tj.:
- nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
- nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

Informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich
- trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
- trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:
- dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego 
- dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
- oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego (np. osoba składająca wniosek 15 stycznia 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 stycznia 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI
Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.

Aby wymienić uprawnienia należy zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:
- wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
- wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
- następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia
- następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:
- jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
- jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:
- wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” - następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
- w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej
tel. 502 159 898
e-mail: dariusz.wojtowicz@pzpn.pl

 

Konferencja metodyczno-szkoleniowa MZPN: „The future of football” z udziałem 645 trenerów

645 szkoleniowców ze wszystkich zakątków Małopolski wzięło udział w konferencji metodyczno-szkoleniowej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zatytułowanej „The future of football”. 

Przybyli w poszukiwaniu nowoczesnej wiedzy na temat piłki nożnej i jej rozwojowych trendów. Edukacyjna sesja miała miejsce w sobotę, 21 grudnia br., w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonali: wiceprezes PZPN - Marek Koźmiński, prezes MZPN - red. Ryszard Niemiec, przewodniczący Wydziału Szkolenia MZPN - trener Władysław Łach oraz reprezentant rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych AWF - dr hab. prof. nadzw. Henryk Duda.

Organizatorzy – członkowie Wydziału Szkolenia MZPN – zadbali o wysoki poziom merytoryczny konferencji, który zapewnili specjaliści-prelegenci: 
• Prof. dr hab. Jan Chmura - specjalista z zakresu metodologii i fizjologii wysiłku fizycznego – wygłosił wykład zatytułowany „Syndrom niskiej intensywności w piłce nożnej”,
• Czesław Michniewicz – trener reprezentacji Polski U-21, który poruszył zagadnienie taktyki gry w obronie, przedstawiając wykład: „Organizacja gry defensywnej na przykładzie reprezentacji Polsku u-21”,
• Dr Wojciech Herra – ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wystąpił z prelekcją: „Budowanie wartości zespołu i zawodników”.

W programie konferencji metodyczno-szkoleniowej MZPN znalazł się również panel dyskusyjny „Skazani na kontratak - świadomy wybór czy droga na skróty” z udziałem trenerów: Czesława Michniewicza, Bogdana Zająca i Roberta Kasperczyka. Paneliści szukali odpowiedzi na pytania: dlaczego polskie zespoły preferują grę z kontrataku? Kto odpowiada za to, że zdecydowana większość rodzimych drużyn gra bardzo defensywnie: predyspozycja zawodników czy podejściu trenerów? Co należy zrobić, aby nasze drużyny zaczęły grać bardziej ofensywnie? W jaki sposób postępować (trenować, szkolić), żeby zaprzeczyć krążących powszechnej opinii o polskich piłkarzach stworzonych jedynie do gry z kontry?

W części praktycznej konferencji wystąpili szkoleniowcy NKP Podhale Nowy Targ, pracujący pod kierunkiem trenera Dariusza Mrózka, prezentując „Akcenty gry defensywnej w systemie 1-4-5-1 na przykładzie mikrocyklu przed meczem Stal Rzeszów – Podhale Nowy Targ”, a następnie Leszek Janiczak, trener krakowskiego Hutnika, który objaśnił „Główne założenia gry ofensywnej w systemie 1-4-3-3”.

Trwającą ponad siedem godzin konferencję dopełniały kuluarowe dyskusje jej uczestników. Oceny były zgodne. Konferencję wyróżniał wysoki poziom merytoryczny oraz dynamiczna, nowoczesna formuła. Konferencję prowadził członek prezydium Zarządu MZPN, red. Jerzy Nagawiecki
(JN)

Wstępny egzamin teoretyczno-praktyczny na kurs UEFA B
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów zawiadamia, że w dniu 21.10.2019 (poniedziałek) na obiektach AWF w Krakowie odbędzie się wstępny egzamin teoretyczno-praktyczny na kurs UEFA B. Zbiórka godz. 17.30 w holu głównego budynku. Egzamin składał się będzie z testu teoretycznego od 18.00-19.00 oraz części praktycznej od 19.30-20.30.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia
i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej

Ostatnie miejsca na zapisanie – aplikowanie się na kursy UEFA B wyr.
oraz UEFA B+A zintegrowany

Wojewódzki Koordynator Szkolenia informuje, że zostały ostatnie miejsca na zapisanie – aplikowanie się na kursy UEFA B wyr. oraz UEFA B+A zintegrowany organizowane przez MZPN dla instruktorów i trenerów II klasy, które dają ostatnią możliwość uzupełnienie uprawnień do prowadzenia zespołów na tym samym poziomie. Po nowym roku wszyscy trenerzy posiadający dyplomy trenera II klasy, I klasy i mistrzowskiej otrzymają dyplomy i licencje na rok z poziomu Grassroots C, a instruktorzy z poziomu Grassroots D.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia
i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej

Przedłużanie licencji w trybie zwyczajnym
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów informuje, że aby przedłużyć licencję w trybie zwyczajnym należy w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2019 złożyć aplikacje przez PZPN 24. Warunkiem otrzymania licencji jest załączenie wymaganych dokumentów i posiadanie na swoim koncie min. 15 godz. szkoleń w okresie 2017-2019. Po przekroczeniu tego terminu licencje będzie można uzyskać tylko w trybie nadzwyczajnym.


DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia
i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej

Konferencja Kadry Trenersko-Instruktorskiej Małopolski (FILMY)

Wydział Szkolenia i Rada Trenerów MZPN informują, że 16.12.2017 r. w hali głównej gier zespołowych AWF w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 78 odbyła się doroczna Konferencja Kadry Trenersko-Instruktorskiej Małopolski.

Otwarcie Konferencji Kadry Trenerskiej Małopolski
https://youtu.be/aAL4iEgbNTE 

Dr Bogdan Ciućmański: Indywidualizacja w kształtowaniu szybkości piłkarzy  
https://youtu.be/JC8KEVtogHI

Dr Andrzej Bahr: Indywidualizacja obciążeń treningowych (HR)  
https://youtu.be/C6nF0VyI3Hs

Marek Konieczny: Trening młodzieży AP 21 Kraków TUTAJ
https://youtu.be/86Y4587x22E

Marek Szarek: Trening seniorów KS Proszowianka TUTAJ
https://youtu.be/j9JCbfYjL78

Konrad Bania: System kształcenia i licencjonowania trenerów
https://youtu.be/C6Sz212A5u8

Ściąga dla trenerów korzystających z serwisu pzpn24.pzpn.pl

Zamieszczamy przewodnik uproszczony dla trenerów korzystających z serwisu pzpn24.pzpn.pl
Przypominamy o konieczności posiadania konta w celu: aplikacji na kurs podwyższający kwalifikacje, przedłużenia ważności licencji oraz uczestnictwa w kursokonferencji.
* Przewodnik TUTAJ

Konferencja Trenerów i Instruktorów Małopolski (10.12.2016, hala Hutnika)

Wydział Szkolenia i Rada Trenerów MZPN prezentują materiały filmowe z dorocznej Konferencji Trenerów i Instruktorów Małopolski, która odbyła się 10 grudnia 2016 r. w hali Hutnika przy ul. Ptaszyckiego 4. 

Poniżej materiał filmowy z konferencji. Po kliknięciu na napis YOU TUBE każdego okienka nastąpi odtworzenie w większym formacie.


Prezentacja z wykładu na Konferencji Szkoleniowej Trenerów Młodzieży (12.03.2016)

Beata Burliga: „Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży. Okresy sensytywne do kształtowania poziomu cech motoryczności”. Kliknij TUTAJ

Poniżej materiał filmowy z konferencji. Po kliknięciu na napis YOU TUBE każdego okienka nastąpi odtworzenie w większym formacie.


 

W Nowej Hucie konferencja kadry trenersko-instruktorskiej

Ponad 600 trenerów uczestniczyło 12 grudnia 2015 r. w dorocznej konferencji metodyczno-szkoleniowej zorganizowanej przez Radę Trenerów i Wydział Szkolenia MZPN.

Współorganizatorem było Stowarzyszenie Siemacha i AS Progres Kraków, a partnerem Grupa TAURON, największy dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej w Polsce. Konferencja odbyła się w sobotę w nowohuckiej hali Stowarzyszenia Siemacha (d. Hutnik).

Gości przywitał przewodniczący Wydziału Szkolenia MZPN - Lucjan Franczak, a słowo wstępne wygłosił prezes MZPN - red. Ryszard Niemiec. W prezydium zasiedli ponadto zasłużeni małopolscy trenerzy - Aleksander Hradecki i Orest Lenczyk oraz dr Paweł Żychowicz z AWF w Krakowie i członek Rady Trenerów MZPN Krzysztof Szopa.

Część teoretyczna:
• Paweł Żychowicz: „Kształtowanie wytrzymałości piłkarza i jej kontrola”
• Orest Lenczyk: „Umiejętności piłkarskie podstawą określenia założeń taktycznych dla zespołu”
• Piotr Szefer: „Status prawny trenera i instruktora sportu. Etyka środowiska piłkarskiego”

Część praktyczna:
• Kształtowanie zdolności szybkościowo-siłowych w treningu piłkarzy nożnych na przykładzie drużyny juniorów starszych AS Progres; trenerzy: Krzysztof Lipecki, Łukasz Terlecki, Beata Burliga
• Doskonalenie elementów technicznych gry bramkarza w bronieniu (chwyt piłki bez upadku i z upadkiem) oraz w atakowaniu (wyrzut piłki ręką, gra nogami) w powiązaniu z kształtowaniem wytrzymałości specjalnej w formie strumieniowej; trening grupy bramkarzy - Akademia Bramkarska, trenerzy: Piotr Wrześniak, Marcin Chmura, Sławomir Szymacha
• trening grupy SSA Cracovia; trener Piotr Mrozek.

Po zakończeniu konferencji trenerzy odebrali stosowne certyfikaty.

Poniżej materiał filmowy z konferencji. Po kliknięciu na napis YOU TUBE każdego okienka nastąpi odtworzenie w większym formacie.

Wydział Szkolenia Małopolskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B.