Ukraińcy poza limitami piłkarzy spoza Unii Europejskiej - informacje
info_foto
ango | 2022-03-14 16:13:23

Wcześniej informowaliśmy, że ukraińscy piłkarze nie będą wliczani w limity obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w polskich klubach we wszystkich ligach.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie stosowania postanowień znowelizowanych uchwał:
* nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
* nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1
Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN, postanowienia par. 35 nie mają zastosowania w odniesieniu do zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Oznacza to m.in.
Możliwość potwierdzania do klubów i uprawniania do gry zawodników o statusie amatora, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
Brak obowiązku przedstawiania przez kluby, w trakcie procedury uprawniania zawodnika do gry, dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP; niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
Brak obowiązku informowania przez kluby o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

Ad. 2
Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, nie uległy zmianie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:
Certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;
W przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional),
W przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

W przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

W przypadku zawodnika nieletniego wymagane jest przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA RSTP (FIFA Regulations on Status and Transfer of Players).

Niezależnie od powyższego informujemy, że aktualnie trwają konsultacje pomiędzy PZPN a FIFA dot. umożliwienia stosowania specjalnych procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy. O ich efektach i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy w odrębnej korespondencji.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku TUTAJ
Uchwała nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku TUTAJ