LIBIĄŻ: MAMO – sezon 2!
ango | 2019-09-26 12:18:46

Mobilna Akademia Młodych Orłów rozpoczęła drugi sezon działalności. Z początkiem nowego roku szkolnego małopolscy trenerzy MAMO, Krystian Pać i Jacek Matyja ruszyli w teren. 

25 września MAMO zawitało do Libiąża, jednego z sześciu ośrodków na terenie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie Mobilna Akademia działa w systemie intensywnym. To efekt porozumieniom Wojewódzkiego Związku z samorządami lokalnymi.
Wracamy do Libiąża, gdzie 25 września inaugurowano futbolowy sezon 2019/2020. Pierwsze zajęcia miały szczególny charakter. Zostały określone mianem „Dnia Talentu”, w trakcie którego przeprowadzono akcję rekrutacyjno-selekcyjną do Mobilnej Akademii Młodych Orłów na terenie powiatu chrzanowskiego. W trakcie trwających ponad trzy godziny zajęć trenerzy Krystian Pać i Jacek Matyja, wspomagani przez lokalnych szkoleniowców: Dariusza Czyszczonia i Dawida Chylaszka, poddali ocenie zdolności piłkarskie 53 adeptów piłki nożnej urodzonych w latach 2007-2010, pochodzących ze we wszystkich zakątkach powiatu chrzanowskiego
W wyniku przeprowadzonych testów sprawności ogólnej i specjalnej (futbolowych) oraz gier selekcyjnych z udziałem 22 „orlików” i 31 „młodzików”, wyłoniono dwie grupy treningowe po 16 chłopaków w każdej z wymienionych kategorii. Będą oni uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach prowadzonych zgodnie z regułami nowoczesnego szkolenia zalecanego przez PZPN.
Akcji rekrutacyjno-selekcyjnej w Libiążu przyglądali się z uwagą wicestarosta chrzanowski Bartłomiej Gębala, członek Prezydium Zarządu MZPN Jerzy Nagawiecki, prezes Podokręgu PN w Chrzanowie Józef Cichoń oraz przewodniczący Komisji Szkolenia Podokręgu trener Antoni Gawronek.
Patronat nad „Dniem Talentu” w Libiążu sprawował Starosta Chrzanowski.
(JN)