Program Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego - II Edycja 2019-2020
ango | 2019-09-09 09:39:57

Decyzją Zarządu Fundacji  termin składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne przydzielone w ramach II edycji Programu rozpoczynające się z dniem 12.01.2020 z terminem zakończenia 5.04.2020 został przesunięty i upływa z dniem 30 listopada 2019.

Ogłoszony w roku 2018 Program Wsparcia – nowatorski projekt Fundacji Piłkarstwa Polskiego przeznaczony dla weteranów polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska piłkarskiego. Świadczy o tym nie tylko duża liczba nadesłanych zgłoszeń, ale przede wszystkim wiele podziękowań i ciepłych słów, które do nas dotarły.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie Programem, decyzją Prezesa Zbigniewa Bońka oraz Zarządu PZPN Program Wsparcia będzie kontynuowany. Turnusy rehabilitacyjne przydzielone w ramach II edycji Programu rozpoczną się z dniem 29.09.2019 a zakończą w dniu 5.04.2020.

W drugiej edycji Programu Wsparcia niezmienne pozostają zasady naboru, jak i szeroka gama zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, które w ramach turnusu otrzymają uczestnicy Programu.

Podobnie jak w zeszłym roku zawodnicy oraz zasłużeni działacze piłkarscy mogą się ubiegać o dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w klinice uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, która jest partnerem programu. Osoba zakwalifikowana do programu zostanie zakwaterowana w jednoosobowym pokoju, otrzyma pełne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz całodobową opiekę lekarską. Pobyt w uzdrowisku rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem, który kieruje beneficjenta na wybrane zabiegi rehabilitacyjne. Ośrodek dysponuje bogatą infrastrukturą oraz szerokim pakietem wykonywanych zabiegów w takich grupach jak:

* kinezyterapia,
* fizykoterapia,
* magnetoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki,
* hydroterapia, balneoterapia,
* masaże
Lekarz pomoże wybrać pacjentowi dodatkowo 5 zabiegów z każdej grupy tygodniowo.

Do dyspozycji kuracjuszy są także takie atrakcje jak siłownia plenerowa w parku, zespół basenów oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe organizowane przez Ośrodek.
https://podtezniami.pl/

Galeria zdjęć:
https://podtezniami.pl/index.php?akcja=art_zobacz&id_art=149&id_d=10

*Każdy uczestnik programu może liczyć na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka

Procedura ubiegania się o turnus rehabilitacyjny w ramach „Programu Wsparcia” prezentuje się następująco:

1. Należy wejść na stronę internetową www.fundacjapilkarstwapolskiego.pl i w zakładce „program wsparcia” pobrać niezbędne dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie beneficjenta
2. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i odesłać na adres:
Fundacja Piłkarstwa Polskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr.7
02-366 Warszawa, z dopiskiem – Program Wsparcia
Pierwszy termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
3. Decyzje w sprawie przydzielenia turnusów podejmować będzie Kapituła Programu w oparciu o kompletne wnioski, które napłyną w zakładanym terminie.
4. Beneficjent zostanie poinformowany o przydzielonym turnusie telefonicznie i mailowo w terminie 2 tygodni od dnia odbycia zebrania kapituły programu.
5. Osoba skierowana na turnus rehabilitacyjny ma obowiązek potwierdzić pisemnie (mailowo lub listownie) swoją gotowość do odbycia wyjazdu w zaproponowanym terminie oraz podpisać załączone na stronie Fundacji Oświadczenie.
6. Po potwierdzeniu zaproponowanego terminu Beneficjent otrzyma pocztą skierowanie na turnus.
7. Z otrzymanym dokumentem Beneficjent może udać się we wskazanym w skierowaniu terminie do ośrodka „ Pod Tężniami” pod adres: ulica Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek.
8. Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość wystąpienia do Fundacji z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do/z ośrodka. W tym celu należy pobrać ze strony wwww.fundacjapilkarstwapolskiego.pl formularz rozliczenia kosztów podróży i odesłać wypełniony na adres Fundacji, wraz z kserokopią biletów na przejazd.
Zarząd Fundacji przedłuża termin nadsyłania wniosków II edycji Programu Wsparcia do dnia 30 listopada 2019 roku.

Wnioski, które zostały nadesłane w ramach pierwszej edycji Programu a nie zostały rozpatrzone pozytywnie nadal będą brane pod uwagę i ponownie rozpatrywane przez Kapitułę Programu.

UWAGA: Wycofanie się beneficjenta z potwierdzonej już rezerwacji oznacza karencję na uczestnictwo w programie na najbliższe 3 lata.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 732-122-222 lub kierować zapytania na adres: programwsparcia@fundacjapilkarstwapolskiego.pl