Wydział Gier MZPN przypomina o zapisach regulaminowych na sezon 2019-2020
ango | 2019-08-30 17:54:33

Sędzia przed meczem musi otrzymać do wglądu oryginalną kartę zdrowia lub listę zawodników z pieczatką lekarza i potwierdzoną przez WG MZPN. Kserokopie i zdjęcia ze smartfona (także dokumentów) nie mogą być uznawane przez arbitrów.

Ponadto § 18, ust. 5 Regulaminu IV ligi i klas niższych mówi, że aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kopia/skan dowodu wpłaty musi być dostarczony organowi prowadzącemu rozgrywki bezpośrednio lub drogą elektroniczną (w przypadku IV ligi zachodniej i Klasy Okręgowej 2 Kraków do: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl  ) przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.

WG MZPN