Staże w klubach Ekstraklasy i I ligi dla trenerów
ango | 2019-07-22 12:02:17

PREMIUM COACH - staże w klubach Ekstraklasy i I ligi dla trenerów z województwa małopolskiego

Założenia projektu:
Projekt Premium Coach autorstwa Wydziału Szkolenia MZPN ma na celu stworzenie trenerom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w tygodniowych stażach szkoleniowych. Staże realizowane będą w klubach województwa małopolskiego uczestniczących w rozgrywkach PZPN na poziomie centralnym (Ekstraklasa, I liga, II liga). Projekt skierowany jest do trenerów z województwa małopolskiego i ma charakter nieodpłatny. MZPN nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem trenerów podczas realizacji stażu.

Terminy i aplikacja na staż:
Staże realizowane będą w maju i wrześniu każdego roku i trwać będą 7 dni (od poniedziałku do niedzieli). Każdorazowo przyjętych na staż może być maksymalnie 12 trenerów (po dwóch trenerów do każdego klubu uczestniczącego w projekcie).
W rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 staże będą realizowane w dwóch klubach Ekstraklasy (Cracovia Kraków i Wisła Kraków), trzech klubach I ligi (Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Puszcza Niepołomice, Sandecja Nowy Sącz), II ligowej Garbarni Kraków oraz Ekstraligowej drużyny Kobiet AZS UJ Kraków.

Aplikacja na staże odbywać się będzie w dwóch okresach:
a) staż w maju – termin przesyłania zgłoszeń do 15 marca,
b) staż we wrześniu – termin przesyłania zgłoszeń do 21 sieprnia,

Decyzje o przyjęciu na staż podejmuje Wydział Szkolenia MZPN na podstawie liczby uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ocenie podane zostaną: wykształcenie, uprawniania trenerskie, odbyte staże, doświadczenie i osiągnięcia w pracy trenerskiej, doświadczenie zawodnicze. Decyzja o przyjęciu/braku przyjęcia na staż będzie przekazana kandydatom na co najmniej miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Posiadanie aktualnej licencji trenerskiej UEFA.
2. Praca w klubie (akademii/stowarzyszeniu) na terenie województwa małopolskiego lub adres zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.
3. Aplikacja na staż przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.

Etapy uczestnictwa w projekcie:
1. Internetowa aplikacja na staż poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.
2. Potwierdzenie przez kandydata uczestnictwa w stażu do 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na staż.
3. Odbycie 7-dniowego stażu w wyznaczonym przez Wydział Szkolenia MZPN klubie sportowym (jednym z sześciu klubów biorącym udział w projekcie).
4. Przesłanie w ciągu 14 dni od zakończeniu stażu (drogą mailową na adres MZPN) sprawozdania z odbycia stażu.
5. Po ukończonym stażu trener otrzymuje certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez klub oraz MZPN.

Wydziała Szkolenia MZPN

Link do formularza rejestracyjnego - https://forms.gle/xWkaASSiEFrDggZS9