Uwaga, kluby! Informacja w sprawie opłaty ryczałtowej
rk | 2019-08-23 12:46:44

Komunikat Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zryczałtowanej opłaty dokonywanej przez kluby.

W związku z Uchwałą nr V/75 z dn. 23 maja 2019 r. Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020, Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że dokonywanie tych opłat przez kluby uczestniczące w rozgrywkach, jest możliwe tylko i wyłącznie bezpośrednio na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

W przypadku powierzenia rozgrywek terenowym strukturom MZPN (Podokręgom), przedmiotowe opłaty muszą być uiszczane na konto bankowe, którego jedynym i wyłącznym dysponentem jest właściwy Wojewódzki ZPN, czyli Małopolski ZPN.
Ustalenia odmienne od powyższego stanowią naruszenie przedmiotowej Uchwały.

Przypominamy, że kluby zobowiązane są do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach - na rachunek bankowy Małopolskiego ZPN w wysokości:
a) III liga - 2000 zł
b) IV liga - 1300 zł
c) Klasa Okręgowa - 1000 zł
d) A klasa - 650 zł
e) B,C klasa - 300 zł
f) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach młodzieżowych - 12 zł

Kluby są zobowiązane do uiszczenia ww. opłaty nie później niż do startu rozgrywek danej klasy w sezonie 2019/20.

Opłata zawiera:
a) roczną składkę członkowską w wysokości 12 zł (członkowskie)
b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach (wpisowe)
c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie (rejestracja i uprawnienia)

Numer konta bankowego Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:
37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
31-216 Kraków, ul. Solskiego 1

W tytule przelewu proszę wpisać: nazwa klubu, liga/klasa, ryczałt.
Skan dowodu wpłaty proszę przesłać e-mailem na adres: biuro@mzpnkrakow.pl

 UWAGA : Opłaty klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet pozostają na dotychczasowych zasadach, zgodnie z uchwałą nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku Zarządu Małopolskiego ZPN (TUTAJ)

***

Ww. opłata ryczałtowa nie zawiera opłat transferowych, kar pieniężnych dyscyplinarnych, opłat za zmianę terminu zawodów, za udzielenie licencji klubowych, za przyznanie licencji sędziowskich itp. Te opłaty powinny być wnoszone w dotychczasowy sposób.