Wstępne terminy startu lig wojewódzkich; przypomnienie o zgłoszeniu drużyny
ango | 2019-06-17 19:37:07

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podaje wstępne terminy rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.

Wydział Gier przypomina także o regulaminowym zapisie (§2, ust. 4), który mówi o obowiązkowym, pisemnym zgłoszeniu drużyny do rozgrywek na następny sezon w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. W przypadku nienadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek.

wydzial.gier@mzpnkrakow.pl