Od 1 marca 2019 - ryczałt dla sędziów
ango | 2019-03-01 12:59:09

Od 1 marca 2019 r. w rozgrywkach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej obowiązują opłaty sędziowskie wedle systemu ryczałtowego.

Decyzję w formie uchwały (nr 14/P/2019) podjął Zarząd Prezydium MZPN podczas posiedzenia w dn. 28.02.2019. Uchwała precyzuje stawki w ślad za uchwałą zarządu MZPN nr 33/Z/18 z 12.07.2018 o wprowadzeniu od 2019 r. opłat sędziowskich wg systemu ryczałtowego.

Od 1 marca 2019 kluby będą wypłacały sędziom jedną kwotę ryczałtową, zamiast dotychczasowych dwóch - ekwiwalentu za sędziowanie i opłaty za dojazd.

Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów TUTAJ