Zmiany w rejestracji zawodników nowo zgłoszonych w systemie ExtranetPZPN
ango | 2019-02-05 14:04:03

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że ze względu na wymagania związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadzone zostały następujące zmiany w funkcjonowaniu systemu Extranet:

1. W procesie pierwszej rejestracji zawodnika w systemie Extranet klub będzie musiał obowiązkowo dołączyć w systemie Extranet skan/zdjęcie formularza rejestracyjnego.
2. Każdy użytkownik systemu Extranet przed startem rundy wiosennej sezonu 2018/2019 będzie musiał zostać zweryfikowany.

Ad. 1
Dołączenie przez klub skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego zawodnika bezpośrednio w systemie Extranet jest obowiązkowe i bez tego nie jest możliwe zarejestrowanie nowego zawodnika. Możliwość załączenia formularza ma tylko użytkownik klubowy. W jego imieniu nie może tego dokonać pracownik Małopolskiego ZPN.
Pracownik Małopolskiego ZPN widzi w systemie Extranet wniosek o rejestrację nowego zawodnika wraz z załączonym przez klub skanem formularza rejestracyjnego. Jeśli dokument będzie poprawny, pracownik Małopolskiego ZPN zarejestruje zawodnika. Jeśli zaś będzie niepoprawny/nieczytelny pracownik Małopolskiego ZPN odrzuci taki wniosek, a klub będzie musiał załączyć poprawiony formularz rejestracyjny w celu ponownej weryfikacji.


Ad. 2
O szczegółach każdy z użytkowników zostanie poinformowany indywidualnie mailem. Weryfikacja będzie polegała na podaniu swoich danych podczas logowania do systemu w celu weryfikacji, czy osoba która używa danego konta jest faktycznie tą osoba, na którą to konto jest zarejestrowane.
W przypadku 3-krotnego wprowadzenia niepoprawnych danych, konto użytkownika zostanie zablokowane, a użytkownik będzie musiał skontaktować się z infolinią PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail: wsparcie@pzpn.pl  w celu założenia poprawnego konta.


Jeżeli któryś z użytkowników wie, że używa obecnie konta zarejestrowanego na inną osobę, prosimy o wcześniejszy kontakt z infolinią PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail: wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.