Uwaga kluby! Wiosenne terminarze do uzupełnienia; młodzież zagra tylko w weekendy
info_foto
ango | 2019-01-26 11:50:16

Wydział Gier MZPN zamieścił na stronie związkowej i w Extranecie terminarze wiosennych rozgrywek w ligach seniorskich i młodzieżowych.

Kluby są zobowiązane podać za pośrednictwem Extranetu:
- dzień i godzinę wszystkich meczów w roli gospodarza
- miejsce spotkania z dokładnym adresem stadionu (sędziowie przyjadą na wskazany przez klub obiekt)

Terminarze na całą rundę powinny być podane - zgodnie z regulaminem - najpóźniej 14 dni przed pierwszym meczem, ale zachęcamy do szybszego wpisania swojego terminarza, co pozwoli pozostałym zespołom na zapoznanie się i ewentualne korekty.
Niezachowanie regulaminowego terminu spowoduje narzucenie go przez Wydział Gier MZPN.

W diagramie poniżej przy każdym terminie są podane na czerwono najpóźniejsze godziny rozpoczęcia meczu (oczywiście
tam, gdzie nie ma sztucznego oświetlenia).
Ostatnie kolejki w poszczególnych ligach odbędą się w terminach obligatoryjnych. Na pisemny wniosek obu zainteresowanych klubów data może zostać zmieniona z tym zastrzeżeniem, że spotkanie musi się odbyć w terminie
wcześniejszym.

17 stycznia 2019 r. Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęło Uchwałę nr 3/P/19 w sprawie obligatoryjnych terminów rozgrywek młodzieżowych.
§ 1
Na wniosek Rady Trenerów MZPN zaleca się, aby terminy rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych na terenie Małopolski
były obligatoryjnie ustalane na dni weekendowe (sobota/niedziela) i poniedziałek. Zalecenie jest powodowane
względami szkoleniowymi i powinno być wprowadzone do regulaminów rozgrywek w MZPN, okręgach i podokrgach już od wiosennej rundy sezonu 2018/2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przypominamy, że TYLKO zdarzenia LOSOWE – nagłe, udokumentowane przed zawodami i właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany rozegrania zawodów w innym terminie (wtorek-piątek). Na termin poniedziałkowy potrzebna jest pisemna zgoda zainteresowanych klubów.

UWAGA! Zmiana czasu nastąpi w nocy z 30 na 31 marca 2019.
                                                                                                                                                             WG MZPN