Decyzje dotyczące udziału więcej niż jednego zawodnika spoza UE (akt.)
ango | 2018-09-26 19:01:22

Wydział Gier Małopolskiego ZPN informuje, że Prezydium Zarządu MZPN podjęło pierwsze w nowym sezonie decyzje dotyczące równoczesnego udziału, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej.

Decyzją Prezydium Zarządu MZPN z 7 sierpnia 2018 r. zgodę na grę dodatkowych graczy spoza Unii Europejskiej otrzymały kluby, ktore przedstawiły pełną dokumentację z uzasadnieniem.

* PCIMIANKA PCIM (IV liga zachodnia)
Mouhamadou Khalifa Sadio (Senegal), dwójka dzieci urodzonych w Polsce, kontrakt profesjonalny
Longinus Onwudi (Nigeria), kontrakt profesjonalny
Karamo Sane (Senegal), w Polsce od 2008 r., dwójka dzieci urodzonych w Polsce, kontrakt profesjonalny

* GARBARZ ZEMBRZYCE (klasa okręgowa Wadowice)
Sani Abubakar (Nigeria), żonaty z Polką, kontrakt profesjonalny
Monsuru Adisa (Nigeria), kontrakt profesjonalny; zgoda do 4 grudnia 2018 r. (po tym terminie klub musi dostarczyć dokument przedłużający pobyt w Polsce)
Ismaila Balogun (Nigria), kontrakt profesjonalny

Prośby KS Wierchy Rabka, MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska nie zostały przez Prezydium rozpatrzone, bowiem do pism nie zostały dołączone wymagane dokumenty.

***
Decyzją Prezydium Zarządu MZPN zgodę na grę dodatkowych graczy spoza Unii Europejskiej otrzymały kluby:

* TARGOWIANKA TARGOWISKO (klasa okręgowa Kraków 3)
Andrij Piszczewski (Ukraina), kontrakt profesjonalny na sezon 2018/2019; zgoda na grę jako drugiego zawodnika spoza Unii Europejskiej

* POGOŃ MIECHÓW (klasa okręgowa Kraków 1)
Papa Ousmane Niang (Senegal), kontrakt profesjonalny do 31.03.2019 i do tego dnia zgoda na występy
Paulo Ricardo Andrade Santarosa (Brazylia); kontrakt profesjonalny na sezon 2018/2019; zgoda na grę jako  zawodnika spoza Unii Europejskiej
Pedro Henrique Ribeiro Maciel (Brazylia); zgoda na grę jako zawodnika spoza Unii Europejskiej od 4.10.2018 r. do 4.11.2018 (na taki okres kontrakt profesjonalny) pod warunkiem uprawnienia 

* WKS PRZEBÓJ WOLBROM (klasa okręgowa Kraków 1)
Charles Dawid Pereira (Brazylia), amator;
Heinera Rodrigo Vanzuela Aparicio (Kolumbia), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik w rundzie jesiennej 2018;
Neison Antunes Pereira (Brazylia); kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik
Lukas Jose Da Silva (Brazylia); kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik
Przebój wykorzystał pełną dopuszczalną pulę - 1+3

* ORZEŁ IWANOWICE (klasa okręgowa Kraków 1)
Toledo Diaz Darion Jose (Kolumbia), amator
Ramires De Avila Joao Guilherme (Brazylia), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik 

* GLKS SPARTAK WIELKANOC GOŁCZA (klasa A Kraków 1)
Ueliton Alexandre Dos Santos Alvares (Brazylia), amator
Alex Kenzo Hanaoka Kurihara (Brazylia), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik

* KS ZAKOPANE (klasa A Podhale)
Robson Quintanilha (Brazylia), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik
Marcio Manoel Oliveria Da Silva Filho (Brazylia), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik
Jairo Fabian Vargas (Kolumbia), amator (do końca rundy jesiennej 2018)

* DUNAJEC OSTROWSKO (klasa B Podhale)
Viktor Dankanych (Ukraina), amator
Vladyslav Zuiev (Ukraina), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik

SKAWA WADOWICE (klasa A Wadowice)
Pat Shereni (Zimbabwe), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik (żona Polka, dwójka dzieci)

* BRONOWIANKA KRAKÓW (klasa okręgowa Kraków 2)
Yury Petukhov (Rosja), kontrakt profesjonalny, zgoda na grę jako dodatkowy zawodnik 

Aktualizacja: 15 października 2018 r.

* * *

Przypominamy klubom, że wnioski o zgodę na równoczesny udział w meczu więcej niż 1 zawodnika spoza UE należy składać na każdy sezon od nowa.
W Małopolskim Związku Piłki Nożnej zgodę może wyrazić Prezydium Zarządu MZPN, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski należy kierować do MZPN wraz z uzasadnieniem, załączając dokumentację potwierdzającą legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Należy również dołączyć kserokopie kontraktu profesjonalnego.

   Wyciąg z Regulaminu   
Postanowienia zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019 oraz zgodnie z Uchwałą nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku (ze zmianami Uchwałą nr IV/90 z 27.04.2016 r.) Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych

§ 7
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskimmoże występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników - cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę.
W sezonie 2018/2019 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować równocześnie na boisku:
1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.
(Zgodnie z Uchwałą nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych – z późniejszymi zmianami)
3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego uprawnienie do gry może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.
4. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę.
5. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego zezwolenia na pracę.
6. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce.
7. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji, w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.